Môn toán

Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm các số nguyên x và y, biết:

This post: Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

\(\displaystyle {3 \over x} = {y \over {35}} = {{ – 36} \over {84}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ta có \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) khi \(a.d=b.c\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\dfrac{3}{x} = \dfrac{y}{{35}} = \dfrac{{ – 36}}{{84}}\)

mà \(\dfrac{{ – 36}}{{84}} = \dfrac{{ – 36:12}}{{84:12}} =  \dfrac{-3}{7}\)

Do đó 

+) \(\dfrac{3}{x} = \dfrac{{ – 3}}{7}\), suy ra \(x.\left( { – 3} \right) = 3.7\) hay \(x = 21:\left( { – 3} \right) =  – 7\)

+) \(\dfrac{y}{{35}} = \dfrac{{ – 3}}{7}\), suy ra \(7y = 35.\left( { – 3} \right)\) hay \(y =  – 105:7 =  – 15\)

Đáp số: \(x =  – 7;y =  – 15\) 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button