Vật lý

Bài 25.10 trang 68 SBT Vật lí 8

Đề bài

Hai vật 1 và 2 trao đổi nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của vật 1 giảm bớt Δt1, nhiệt độ của vật 2 tăng thêm Δt2. Hỏi Δt1 = Δt2 trong trường hợp nào sau đây:

A. Khi \(m_1 = m_2, c_1=c_2, t_1 =t_2\)

B. Khi \({m_1} = \dfrac{3}{2}{m_2},\,{c_1} = \dfrac{2}{3}{c_2},{t_1} > {t_2}\) 

C. Khi \(m_1 = m_2, c_1=c_2, t_1 <t_2\)

D. Khi \({m_1} = \dfrac{3}{2}{m_2},\,{c_1} = \dfrac{2}{3}{c_2},{t_1} < {t_2}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng phương trình cân bằng nhiệt: \(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

Lời giải chi tiết

This post: Bài 25.10 trang 68 SBT Vật lí 8

Khi \({m_1} = \dfrac{3}{2}{m_2},\,{c_1} = \dfrac{2}{3}{c_2},{t_1} > {t_2}\) 

Dùng phương trình cân bằng nhiệt để suy luận:

Ta có:

Q1 = Q2

m1c1∆t1 = m2c2∆t2

\(\dfrac{3}{2}{m_2}\dfrac{2}{3}{c_2}\Delta {t_1}\) = m2c2∆t2

m2c2∆t= m2c2∆t2

Chọn B 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button