Vật lý

Bài 25.11 trang 69 SBT Vật lí 8

Đề bài

Hai vật 1 và 2 có khối lượng m1 = 2m2 truyền nhiệt với nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hai vật thay đổi một lượng là Δt2 = 2Δt1. Hãy so sánh nhiệt dung riêng của các vật cấu tạo nên vật:

A. c1 = 2c2

B. c1 = \({1 \over 2}\)c2

C. c1 = c2

D. Chưa thể xác định được vì chưa biết t1 > t2 hay t1 < t2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt :\( Q_1=Q_2 ⇔m_1c_1\Delta t_1=m_2c_2\Delta t_2\)

Lời giải chi tiết

This post: Bài 25.11 trang 69 SBT Vật lí 8

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có:

\( Q_1=Q_2 ⇔m_1c_1\Delta t_1=m_2c_2\Delta t_2\)

=> \(\dfrac{c_2}{c_1}=\dfrac{m_1}{m_2}\dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}=2\dfrac{m_2}{m_2}\dfrac{\Delta t_1}{2\Delta t_1}\)

Vậy \(c_1= c_2\)

Chọn C

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button