Vật lý

Bài 25.12 trang 69 SBT Vật lí 8

Đề bài

Hai quả cầu bằng đồng cùng khối lượng, được nung nóng đến cùng một nhiệt độThả quả thứ nhất vào nước có nhiệt dung riêng \(4200J/kg.K\), quả thứ hai vào dầu có nhiệt dung riêng \(2100J/kg.K\). Nước và dầu có cùng khối lượng và nhiệt độ ban đầu.

Gọi \(Q_n\) là nhiệt lượng nước nhận được, \(Q_d\) là nhiệt lượng dầu nhận được. Khi dầu và nước nóng đến cùng một nhiệt độ thì

A. \(Q_n = Q_d\)

This post: Bài 25.12 trang 69 SBT Vật lí 8

B. \(Q_n = 2Q_d\)

c. \(Q_n = \dfrac{1}{2}Q_d\)

D. Chưa xác định được vì chưa biết nhiệt độ ban đầu của hai quả cầu

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng công thức tính nhiệt lượng \(Q = mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết

\(Q_{nuoc}= {m_n}{c_n}\Delta t_1\) = m.Δt.4200

\(Q_{dau}= {m_d}{c_d}\Delta t_1\) = m.Δt.2100

Mà \(m_n =m_d \), \(\Delta t_1 = \Delta t_1\) \(c_n = 2c_d\) \(\Rightarrow Q_{nuoc} = 2 Q_{dau}\)

Chọn B

Bklearning.edu.vn

 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button