Vật lý

Bài 25.13 trang 69 SBT Vật lí 8

Đề bài

Đổ một chất lỏng có khối lượng m1, nhiệt dung c1 và nhiệt độ t1 vào một chất lỏng có khối lượng m2 = 2.m1, nhiệt dung riêng c2 = 1/2 .c1 và nhiệt độ t2 > t1.

Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, không khí…) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có giá trị là:

A. \(t=\dfrac{{t_2}-{t_1}}{2}\)

B. \(t=\dfrac{{t_1}+{t_2}}{2}\)

C.\( t < t_1 < t_2\)

D. \(t > t_2 > t_1\)                                           

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng công thức tính nhiệt lượng \(Q = mc\Delta t\)

Sử dụng điều kiện cân bằng \(Q_{toa} = Q_{thu}\)

Lời giải chi tiết

Nhiệt lượng do chất lỏng 2 tỏa ra là:

\(Q_2 = {m_2}.{c_2}.({t_2} – t) = 2.{m_1}. {\dfrac{1}{2}} .c_1.(t_2 – t)\\ = {m_1}.{c_1}.(t_2 – t)\)

Nhiệt lượng do chất lỏng 1 thu vào là:

\(Q_1 = m_1.c_1.(t – t_1)\)

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ta có: \(Q_1 = Q_2 ⇔ t_2 – t = t – t_1\)

\(\Rightarrow t=\dfrac{{t_1}+{t_2}}{2}\)

Chọn B

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button