Vật lý

Bài 25.16 trang 70 SBT Vật lí 8

Đề bài

Một nhiệt lượng kế bằng đồng khối lượng 128g chứa 240g nước ở nhiệt độ 8,4°C. Người ta thả vào nhiệt lượng kế một miếng hợp kim khối lượng 192g làm nóng tới 100°C. Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 21,5°C. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K; của nước là 4200J/kg.K Tính nhiệt dung riêng của hợp kim. Hợp kim đó có phải là hợp kim của đồng và sắt không?Tại sao?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng công thức tính nhiện lượng \(Q = mc\Delta t\)

This post: Bài 25.16 trang 70 SBT Vật lí 8

Sử dụng điều kiện cân bằng \(Q_{toa} = Q_{thu}\)

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Nhiệt lượng kế: m1 = 128g = 0,128kg; t1 = 8,4; c1 = 380J/kg.K

Nước: m2 = 240g = 0,24kg; t2 = 8,4; c2 = 4200J/kg.K

Hợp kim: m3 = 192g = 0,192kg; t3 = 100

tcân bằng = t = 21,5

Tìm c3 = ?

Lời giải: 

Nhiệt lượng nhiệt lượng kế và nước thu vào:

Q1 = m1C(t – t1) = 0.128. 380 (21,5 – 8,4) = 637,184J

Q2 = m2C(t – t2) = 0,24. 4200 (21,5 – 8,4) = 13204,8J

Nhiệt lượng miếng hợp kim tỏa ra:

Q3 = m3C(t3 – t) = 0.192. C3 (100 – 21,5) = 15,072. C3

Ta có: Q1 + Q2 = Q3 = 637,184 + 13204,8 = 15,072. C3

⇒ C3 ≈ 918 J/kg.K

Hợp kim này không thể là hợp kim của đồng và sắt vì cả hai chất đều có nhiệt dung riêng nhỏ hơn 918J/kg.K

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button