Vật lý

Bài 25.17 trang 70 SBT Vật lí 8

Đề bài

Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm khối lượng 50g ở nhiệt độ 136°C vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước ở 14°C. Biết nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 18°C và muốn cho nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1°C thì cần 65,1J và nhiệt dung riêng của kẽm là 210J/kg.K, của chì là 130J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K

Hỏi có bao nhiêu gam chì và bao nhiêu gam kẽm trong hợp kim? 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng công thức tính nhiện lượng \(Q = mc\Delta t\)

This post: Bài 25.17 trang 70 SBT Vật lí 8

Sử dụng điều kiện cân bằng \(Q_{toa} = Q_{thu}\)

Lời giải chi tiết

Gọi m1 là khối lượng của chì, m2 là khối lượng của kẽm, m là khối lượng của hợp kim:

m = m1 + m2 = 0,05kg (1)

Nhiệt lượng chì và kẽm tỏa ra:

Q1 = m1C1(136 – 18) = 15 340m1

Q2 = m2C(136 – 18) = 24 780m2

Nhiệt lượng nước thu vào:

Q3 = m3C(18 – 14) = 840 J

Vì muốn cho nhiệt lượng kế nóng thêm lên 1oC thì cần 65,1J nên nhiệt lượng kế thu vào: 

Q4 = Qk.(t – tn) = 65,1.(18 – 14) = 260,4 J

Ta có: Q1 + Q2 = Q+ Q4

15 340m1 + 24 780m2 = 1100,4 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: m1 = 0,015kg và m2 = 0,035kg

Vậy khối lượng chì là 15g và khối lượng kẽm là 35g

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button