Vật lý

Bài 25.18 trang 70 SBT Vật lí 8

Đề bài

Người ta muốn có 16 lít nước ở nhiệt độ 40°C. Hỏi phải pha bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 20°C với bao nhiêu lít nước đang sôi?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng công thức tính nhiện lượng \(Q = mc\Delta t\)

This post: Bài 25.18 trang 70 SBT Vật lí 8

Sử dụng điều kiện cân bằng \(Q_{toa} = Q_{thu}\)

Lời giải chi tiết

12 lít nước ở nhiệt độ 20°C và 4 lít nước ở nhiệt độ 100°C

Nhiệt lượng do nước lạnh thu vào: Q1 = C.m1(40 – 20)

Nhiệt lượng do nước nóng tỏa ra: Q2 = C.m2(100 – 40)

Do: Q1 = Q2 => 20m1 = 60m2.

Mặt khác: m1 + m= 16kg

Từ (1) và (2) => m1 = 12kg; m2 = 4kg =>V1 = 12 lít; V2 = 4lít

Vậy phải pha 12 lít nước ở nhiệt độ 20°C và 4 lít ở nhiệt độ 100°C.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button