Vật lý

Bài 26.10 trang 73 SBT Vật lí 8

Đề bài

Khi dùng lò hiệu suất H1 để làm chảy một lượng quặng, phải đốt hết m1 kilôgam nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q1Nếu dùng lò có hiệu suất H2 đế làm chảy lượng quặng trên, phải đốt hết m = 3mkilôgam nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q2 = 0,5q1. Công thức xác định quan hệ giữa H1 và H2 là:

A. H1 = H2

B. H= 2H2

C. H1 = 3H2

D. H1 = 1,5H2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng biểu thức tính hiệu suất:\( H=\dfrac{Q_{ich}}{Q_{tp}}.100\%\)

Lời giải chi tiết

This post: Bài 26.10 trang 73 SBT Vật lí 8

Ta có:

\(\eqalign{
& {H_1} = {{{Q_{ci}}} \over {{Q_{tp1}}}} = {{{Q_{ci}}} \over {{m_1}{q_1}}} \cr 
& {H_2} = {{{Q_{ich}}} \over {{Q_{tp2}}}} = {{{Q_{ich}}} \over {{m_2}{q_2}}}= {{{Q_{ich}}} \over {3{m_1}.0,5{q_1}}} = {{{Q_{ci}}} \over {1,5{m_1}{q_1}}} = {{{H_1}} \over {1,5}} \cr 
& \Rightarrow {H_1} = 1,5{H_2} \cr} \)

Chọn D

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button