Vật lý

Bài 26.11 trang 73 SBT Vật lí 8

Đề bài

Một bếp dầu hỏa có hiệu suất 30%

a) Tính nhiệt lượng có ích và nhiệt lượng hao phí khi dùng hết 30g dầu

b) Với lượng dầu trên có thể đun sôi được bao nhiêu kilôgam nước có nhiệt độ ban đầu là 30°C

Năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là \(44.10^6\) J/kg.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \(Q=mc\Delta t\)

Sử dụng biểu thức tính hiệu suất:\( H=\dfrac{Q_{ci}}{Q_{tp}}\)

Lời giải chi tiết

This post: Bài 26.11 trang 73 SBT Vật lí 8

Tóm tắt:

Bếp dầu hỏa: q = 44.106 J/kg;

Hiệu suất H = 30%

a) mdầu = m = 30g = 0,003kg; Qcó ích = Qci = ?; Qhao phí = Qhp = ?

b) Nước:t1 = 30; c1 = 4200J/kg.K; Đun sôi t = 100; m = ?

Lời giải:

a)  Nhiệt lượng bếp dầu tỏa ra:

Qtp = mdqd= 0,03.44.10= 1320 000J

Nhiệt lượng có ích mà bếp dầu cung cấp:

Qci= Qtp.H = 396 000J

Nhiệt lượng hao phí: Qhp= Qtp – Qci = 924 000 J

b) Khối lượng nước có thể đun sôi là:

Qci = m. C∆t

\(\Rightarrow m =\dfrac{Q_{ci}}{C\Delta t} = 1,35\,\,\left( {kg} \right)\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button