Vật lý

Bài 26.3 trang 72 SBT Vật lí 8

Đề bài

Người ta dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 20°C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg. Tính lượng dầu hỏa cần thiết, biết chỉ có 30% nhiệt lượng do dầu tỏa ra làm nóng nước và ấm.

Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 46.106 J/kg.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \( Q=mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết

This post: Bài 26.3 trang 72 SBT Vật lí 8

Tóm tắt:

Nước: V1 = 2 lít nước ↔ m1 = 2kg; t1 = 20; c1 = 4200J/kg.K

Ấm: m2 = 0,5kg; c2 = 880J/kg.K; Đun sôi t = 100

Bếp dầu hỏa: q = 44.106 J/kg; H = 30%

Lượng dầu m = ?

Lời giải: 

Nhiệt lượng cần đế đun nóng nước

Q1 = m1C1(t2 – t1) = 2.4200(100 – 20) = 672 000J

Nhiệt lượng cần đế đun nóng ấm

Q2 = m2C2(t2 – t1) = 0,5.880.(100 – 20) = 35 200 J

Nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra để đun nóng ấm và nước:

Q = Q1+ Q2 = 707 200J

Tổng nhiệt lượng do dầu tỏa ra:

\({Q_{tp}} = {\dfrac{100}{30}}Q = {\dfrac{100}{30}}.707200 = 2357333J\)

Vì Qtp  = m.q nên \(m = {\dfrac{Q_{tp}}{q}} = {\dfrac{2357333}{46.10^6}} \approx 0,05kg\)

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button