Vật lý

Bài 26.4 trang 72 SBT Vật lí 8

Đề bài

Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15°C thì mất 10 phút. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa ? Biết rằng chỉ có 40% nhiệt lượng do dầu hỏa tỏa ra làm nóng nước.

Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190 Jkg.K và năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 46.106 J/kg.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \( Q=mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết

This post: Bài 26.4 trang 72 SBT Vật lí 8

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước

Q = m1C1(t2 – t1) = 2.4190.(100 – 15) = 712 300J

Nhiệt lượng do bếp dầu tỏa ra: \({Q_{tp}} = {\dfrac{100Q}{40}} = 1780750J\)

Nhiệt lượng này do dầu cháy trong 10 phút tỏa ra. Vậy khối lượng do dầu dầu cháy trong 10 phút là:

\(m = \dfrac{Q_{tp}}{q} = \dfrac{1780.750}{46.10^6} \approx 0,0387kg\)

Lượng dầu cháy trong 1 phút: \(m’ = 0,00387kg ≈ 4g\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button