Vật lý

Bài 26.5 trang 72 SBT Vật lí 8

Đề bài

Tính hiệu suất của một bếp dầu, biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 20°C.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \(Q=mc\Delta t\).

+ Sử dụng biểu thức tính hiệu suất: \( H=\dfrac{Q}{Q_{tp}}\)

Lời giải chi tiết

This post: Bài 26.5 trang 72 SBT Vật lí 8

Nhiệt lượng dùng để đun sôi nước (nhiệt lượng có ích)

Q = m2C2(t2 – t1) = 4200.4,5 (100 – 20) = 1512 000 J

Nhiệt lượng toàn phần do dầu hỏa tỏa ra:

Qtp  = m1.q1 = 0,15. 44. 106 = 6,6. 106 J

Hiệu suất của bếp:

\(H = \dfrac{Q}{Q_{tp}}= \dfrac{1512000}{6.600000} \approx 0,23 \approx 23\% \)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button