Vật lý

Bài 26.6 trang 72 SBT Vật lí 8

Đề bài

Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30°C ? Biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt tự nhiên là 44.106 J/kg. 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \(Q=mc\Delta t\).

+ Sử dụng biểu thức tính hiệu suất: \( H=\dfrac{Q}{Q_{tp}}\)

Lời giải chi tiết

This post: Bài 26.6 trang 72 SBT Vật lí 8

Tóm tắt:

Nước: V1 = 3 lít nước ↔ m1 = 3kg; t1 = 30; c1 = 4200J/kg.K

Đun sôi t = 100

Bếp dầu hỏa: q = 44.106 J/kg;

Hiệu suất H = 30%

mdầu = m = ?

Lời giải:

Nhiệt lượng cần truyền để đun nước sôi:

\(Q_1 =m_nc_n(t_2 -t_1) = 3.4200(100 – 30) = 882 000J\)

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra:

\(H = \dfrac{Q_1}{Q_{tp}}\Rightarrow {Q_{tp}} = \dfrac{Q_1}{H} = 2940000J\)

Lượng khí đốt cần dùng là: 

\(m = \dfrac{Q_{tp}}{q} = \dfrac{2940000}{44.10^6} \approx 0,07kg\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button