Vật lý

Bài 26.9 trang 72 SBT Vật lí 8

Đề bài

Để đun sôi một lượng nước băng bếp dầu có hiệu suất 30%, phải dùng hết 1 lít dầu. Đế đun sôi cũng lượng nước trên với bếp dầu có hiệu suất 20%, thì phải dùng:

A. 2 lít dầu

B. \(\dfrac{2}{3}\) lít dầu

C. 1,5 lít dầu

D. 3 lít dầu

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng biểu thức tính hiệu suất:\( H=\dfrac{Q_{ci}}{Q_{tp}}\)

Lời giải chi tiết

This post: Bài 26.9 trang 72 SBT Vật lí 8

\(\eqalign{
& \left. \matrix{
{H_1} = {{{Q_{ci}}} \over {{Q_{tp1}}}} \hfill \cr 
{H_2} = {{{Q_{ci}}} \over {{Q_{tp2}}}} \hfill \cr} \right\} \Leftrightarrow {H_1}.{Q_{tp1}} = {H_2}.{Q_{tp2}} \cr  
& 0,3{m_1}.q = 0,2.{m_2}.q \Leftrightarrow {m_2} = {{0,3} \over {0,2}} = 1,5{m_1} \cr} \)

(Vì trong cả hai trường hợp đều đun sôi cùng một lượng nước nên Qci không đổi)

Chọn C 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button