Môn toán

Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB:

This post: Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

 hinh bai 26 trang 16 sgk toan 6 tap 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng  CD, EF, GH, IK biết rằng:

\(\displaystyle CD = {3 \over 4}AB;EF = {5 \over 6}AB;GH = {1 \over 2}AB;\)\(\displaystyle IK = {5 \over 4}AB.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Đếm số phần của đoạn thẳng AB, sau đó đưa các phân số về các phân số có mẫu bằng với số phần của đoạn AB.

Từ đó vẽ hình.

Lời giải chi tiết

Đoạn AB được chia thành 12 đoạn nhỏ bằng nhau.

Do đó \(\displaystyle CD = {3 \over 4}AB = {9 \over {12}}AB.\)

\(\begin{array}{l}
EF = \dfrac{5}{6}AB = \dfrac{{10}}{{12}}AB;\\
GH = \dfrac{1}{2}AB = \dfrac{6}{{12}}AB;\\
IK = \dfrac{5}{4}AB = \dfrac{{15}}{{12}}AB;
\end{array}\) 

Vậy nếu AB bằng 12 đoạn nhỏ thì CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bằng 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bằng 15 đoạn nhỏ.

Ta có hình vẽ:

b26 tr 16 sgk toan 6 t2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button