Sinh học

Bài 3 mục III trang 139,140 Vở bài tập Sinh học 8

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở đầu câu trả lời không đúng.

This post: Bài 3 mục III trang 139,140 Vở bài tập Sinh học 8

Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là:

   a) Hai quá trình thuận, nghịch.
  b) Không quan hệ mật thiết với nhau.
  c) Quan hệ mật thiết với nhau.
  d) Là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán.
  e) Là cơ sở để hình thành nếp sống có văn hóa.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa.

Lời giải chi tiết

Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là:

  a) Hai quá trình thuận, nghịch.
X b) Không quan hệ mật thiết với nhau.
  c) Quan hệ mật thiết với nhau.
  d) Là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán.
  e) Là cơ sở để hình thành nếp sống có văn hóa.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button