Môn toán

Bài 3 trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm số đo của góc phụ với góc có số đo là \({65^o}\).

Lời giải chi tiết

Tổng số đo của hai góc phụ nhau bằng 900.

Nên số đo của góc phụ với góc có số đo là 650 bằng: \({90^0} – {65^0} = {25^0}.\)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button