Vật lý

Bài 3 trang 141 SGK Vật lí 10

Đề bài

Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102 m.                              B. 1,0 m.

C. 9,8 m.                                 D. 32 m.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất thì công thức tính thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao z là: Wt = mgz

Lời giải chi tiết

Đáp án A.

Ta có: m = 1kg; W= 1J; g = 9,8 m/s2. z = ?

Áp dụng công thức tính thế năng trọng trường: \({{\rm{W}}_t} = mgz\) \( \Rightarrow z = \dfrac{{{{\text{W}}_t}}}{{mg}} = \dfrac{1}{{1.9,8}} = 0,102m\)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button