Đạo Đức

Bài 3 trang 37 SGK Đạo đức 4

Đề bài

Em hãy bày tỏ thái độ của mình trước những ý kiến dưới đây bằng cách đánh dấu + vào ô trống tương ứng.

   a) Lịch sự là thể hiện tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Tán thành

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Không tán thành

   b) Chỉ cần lịch sự với khách lạ.

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Tán thành

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Không tán thành

   c) Chỉ các bạn nam mới cần cư xử lịch sự với các bạn nữ.

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Tán thành

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Không tán thành

   d) Người lớn cũng cần phải cư xử lịch sự với trẻ em

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Tán thành

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Không tán thành

Lời giải chi tiết

a) Lịch sự là thể hiện tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình.

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Tán thành

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 2 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Không tán thành

   b) Chỉ cần lịch sự với khách lạ.

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 2 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Tán thành

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Không tán thành

   c) Chỉ các bạn nam mới cần cư xử lịch sự với các bạn nữ.

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 2 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Tán thành

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Không tán thành

   d) Người lớn cũng cần phải cư xử lịch sự với trẻ em

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 1 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Tán thành

   bai 3 trang 37 sgk dao duc 4 2 1541778040 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM Không tán thành

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button