Hóa học

Bài 3 trang 39 SGK Hóa học 9

Đề bài

Một người làm vườn đã dùng 500 g (NH4)2SO4 để bón rau.

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

c) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng trong phân bón (NH4)2SO4 là nitơ.

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố N trong (NH4)2SO4

Giả sử có 1 mol (NH4)2SO4

\({m_{{{(N{H_4})}_2}S{O_4}}} = 132.1 = 132\,g\)

\({m_N} = 2.14.1 = 28\,g\)

\(\% N = \dfrac{{28}}{{132}}.100\%  = 21,21\% \)

c)

Cách 1:

Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau:

\({m_N} = \dfrac{{500}}{{100}}.21,21 = 106,05\,g\) N

Cách 2: 

Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau:

Trong 132 gam (NH4)2SO4 có 28 gam N

Trong 500 gam (NH4)2SO4 có x gam N

\( \to x = \frac{{28.500}}{{132}} = 106\) gam N

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button