Đạo Đức

Bài 3 trang 40 SGK Đạo đức 4

Đề bài

Em hãy điền các từ ngữ (Trách nhiệm, tài sản, lợi ích) vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

Lời giải chi tiết

 – Công trình công cộng là trách nhiệm chung của xã hội. Các công trình đó phục vụ cho lợi ích của mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button