Hóa học

Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Trong các loại phân bón sau, phân nào có hàm lượng nitơ cao nhất:

This post: Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

\(N{H_4}Cl,{(N{H_2})_2}CO,{(N{H_4})_2}S{O_4},N{H_4}N{O_3}.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \% {m_{N(N{H_4}Cl)}} = {{14} \over {53,5}}.100 = 26,17\% \cr
& \% {m_{N({{(N{H_4})}_2}S{O_4})}} = {{28} \over {132}}.100 = 21,21\% \cr
& \% {m_{N{{(N{H_2})}_2}CO)}} = {{28} \over {60}}.100 = 46,67\% \cr
& \% {m_{N(N{H_4}N{O_3})}} = {{28} \over {80}}.100 = 35\% \cr} \)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button