Môn toán

Bài 30 : Bảng nhân 7

Bài 1

Tính nhẩm :

7 ⨯ 2          7 ⨯ 5           7 ⨯ 6           0 ⨯ 7

7 ⨯ 4          7 ⨯ 3           7 ⨯ 9           7 ⨯ 0

7 ⨯ 8          7 ⨯ 1           7 ⨯ 10         1 ⨯ 7 

Phương pháp giải:

Nhẩm bảng nhân 7 vừa học rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 ⨯ 2 = 14           7 ⨯ 5 = 35           7 ⨯ 6 = 42           0 ⨯ 7 = 0

7 ⨯ 4 = 28           7 ⨯ 3 = 21           7 ⨯ 9 = 63           7 ⨯ 0 = 0

7 ⨯ 8 = 56            7 ⨯ 1 = 7            7 ⨯ 10 = 70         1 ⨯ 7 = 7

Bài 2

Số ?

b2 tr39 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

b21 tr39 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM  

Bài 3

 Một lớp học có 5 tổ, mỗi tổ đều có 7 học sinh. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

1 tổ : 7 học sinh

5 tổ : … học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh của một tổ nhân với 5.

Lời giải chi tiết:

Lớp đó có số học sinh là :

7 ⨯ 5 = 35 (học sinh)

            Đáp số : 35 học sinh. 

Bài 4

Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

bai 30 hinh 1 vbt toan lop 3 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Phương pháp giải:

 Đếm cách 7, bắt đầu từ số 0 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

bai 30 hinh 4 vbt toan lop 3 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Bài 5

 Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên :

bai 30 hinh 2 vbt toan lop 3 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hãy xếp thành hình sau :

bai 30 hinh 3 vbt toan lop 3 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Phương pháp giải:

– Chia hình cần xếp thành các hình tam giác bằng với hình tam giác nhỏ đã cho.

– Xếp hình theo cách vừa chia.

Lời giải chi tiết:

bai 30 hinh 5 vbt toan lop 3 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button