Môn toán

Bài 32 : Gấp một số lên nhiều lần

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

Mẫu : Gấp 3m lên 5 lần được : 3 ⨯ 5 = 15 (m)

a) Gấp 6kg lên 4 lần được : …..

b) Gấp 5l lên 8 lần được : …..

c) Gấp 4 giờ lên 2 lần được : ….. 

Phương pháp giải:

Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Viết đơn vị đo thích hợp vào sau kết quả vừa tìm.

Lời giải chi tiết:

a) Gấp 6kg lên 4 lần được : 6 ⨯ 4 = 24 (kg)

b) Gấp 5l lên 8 lần được : 5 ⨯ 8 = 40 (l)

c) Gấp 4 giờ lên 2 lần được : 4 ⨯ 2 = 8 (giờ).

Bài 2

Năm nay Lan 7 tuổi, tuổi mẹ Lan gấp 5 lần tuổi Lan. Hỏi năm nay mẹ Lan bao nhiêu tuổi ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

b2 tr41 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Muốn tìm lời giải ta lấy số tuổi của Lan nhân với 5.

Lời giải chi tiết:

Năm nay mẹ Lan có số tuổi là :

7 ⨯ 5 = 35 (tuổi)

            Đáp số : 35 tuổi. 

Bài 3

Huệ cắt được 5 bông hoa, Lan cắt được gấp 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Lan cắt được bao nhiêu bông hoa ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

b3 tr41 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Muốn tìm lời giải ta lấy số Huệ cắt được nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Lan cắt được số bông hoa là :

5 ⨯ 3 = 15 (bông)

          Đáp số : 15 bông. 

Bài 4

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Số đã cho

2

7

5

4

6

0

Nhiều hơn số đã cho 8 đơn vị

10

 

 

 

 

 

Gấp 8 lần số đã cho

16

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

– Thêm một số đơn vị : Lấy số ban đầu cộng với số đơn vị được thêm.

– Gấp lên một số lần : Lấy số ban đầu nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Số đã cho

2

7

5

4

6

0

Nhiều hơn số đã cho 8 đơn vị

10

15

13

12

14

8

Gấp 8 lần số đã cho

16

56

40

32

48

0

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button