Môn toán

Bài 32 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

This post: Bài 32 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

a) \(\displaystyle {{ – 4} \over 7},{8 \over 9},{{ – 10} \over {21}}\)                    

b) \(\displaystyle {5 \over {{2^2}.3}},{7 \over {{2^3}.11}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

a)

\(\eqalign{
& 9 = {3^2} \cr
& 21 = 3.7 \cr} \)

BCNN(7,9,21) = 63 là mẫu số chung

Thừa số phụ thứ nhất là: 63: 7 =9

Thừa số phụ thứ hai là: 63: 9 = 7

Thừa số phụ thứ ba là: 63: 21 = 3

Quy đồng mẫu ta được: 

\(\eqalign{
& {{ – 4} \over 7} = {{\left( { – 4} \right).9} \over {7.9}} = {{ – 36} \over {63}} \cr
& {8 \over 9} = {{8.7} \over {9.7}} = {{56} \over {63}} \cr
& {{ – 10} \over {21}} = {{( – 10).3} \over {21.3}} = {{ – 30} \over {63}} \cr} \)

b) Mẫu số chung: \({2^3}.3.11 = 264\)

Thừa số phụ thứ nhất là: \(264:(2^2.3)=22\)

Thừa số phụ thứ hai là: \(264:(2^3.11)=3\)

Quy đồng mẫu ta được:

\(\eqalign{
& {5 \over {{2^2}.3}} = {{5.22} \over {{2^2}.3.22}} = {{110} \over {264}} \cr
& {7 \over {{2^3}.11}} = {{7.3} \over {{2^3}.11.3}} = {{21} \over {264}} \cr} \)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button