Môn toán

Bài 33 : Luyện tập

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

b1 tr42 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số gấp lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Điền thông tin trên mũi tên và kết quả vào ô vuông.

Lời giải chi tiết:

b11 tr42 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Tính :

14 ⨯ 5        19 ⨯ 7         25 ⨯ 6         33 ⨯ 7          58 ⨯ 4 

Phương pháp giải:

 – Nhân các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

b2 tr42 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Trong vườn có 16 cây cam, số quýt gấp 4 lần số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây quýt ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

b3 tr42 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây cam nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Trong vườn có số cây quýt là :

16 ⨯ 4 = 64 (cây)

      Đáp số : 64 cây. 

Bài 4

a) Đo rồi viết số độ dài đoạn thẳng AB.

bai 33 hinh 1 vbt toan lop 3 tap 1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Kéo dài đoạn thẳng AB để được đoạn thẳng AC có độ dài gấp đôi độ dài đoạn thẳng AB.

c) Chấm một điểm O trên đoạn thẳng AC, sao cho độ dài đoạn thẳng AO bằng \(\dfrac{1}{4}\) độ dài đoạn thẳng AC. 

Phương pháp giải:

a) Dùng thước kẻ đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết số đo vào chỗ chấm.

b) Độ dài đoạn thẳng AC bằng độ dài đoạn thẳng AB nhân với 2.

c) Lấy độ dài đoạn thẳng AC chia cho 4.

   Chấm điểm O trên AC có khoảng cách từ điểm A đến điểm O bằng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Đo rồi viết độ dài đoạn thẳng AB được 6cm hay AB = 6cm.

b) Kéo dài đoạn thẳng AB để được đoạn thẳng AC có độ dài gấp đôi độ dài đoạn thẳng AB.

Vậy độ dài đoạn thẳng AC là: 6 ⨯ 2 = 12 (cm).

c) Chấm một điểm O trên đoạn thẳng AC, sao cho độ dài đoạn thẳng AO bằng \(\dfrac{1}{4}\) độ dài đoạn thẳng AC.

Độ dài đoạn thẳng AO là: 12 : 4 = 3 (cm) 

bai 33 hinh 3 vbt toan lop 3 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button