Môn toán

Bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số:

This post: Bài 35 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

a) \(\displaystyle {{ – 15} \over {90}},{{120} \over {600}},{{ – 75} \over {150}};\) 

b) \(\displaystyle {{54} \over { – 90}},{{ – 180} \over {288}},{{60} \over { – 135}}\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quy tắc rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số: 

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu). 

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle{{ – 15} \over {90}},{{120} \over {600}},{{ – 75} \over {150}};\)

 Rút gọn:

\( \displaystyle\begin{array}{l}
\dfrac{{ – 15}}{{90}} = \dfrac{{ – 15:15}}{{90:15}} = \dfrac{{ – 1}}{6};\\
\dfrac{{120}}{{600}} = \dfrac{{120:120}}{{600:120}} = \dfrac{1}{5};\\
\dfrac{{ – 75}}{{150}} = \dfrac{{ – 75:75}}{{150:75}} = \dfrac{{ – 1}}{2}
\end{array}\)

Từ đó ta đi quy đồng 3 phân số sau: \( \displaystyle\dfrac{{ – 1}}{6};\dfrac{1}{5};\dfrac{{ – 1}}{2}\)

BCNN(6,5,2) = 30

Thừa số phụ thứ nhất là: 30: 6 = 5

Thừa số phụ thứ hai là: 30 : 5 = 6

Thừa số phụ thứ ba là: 30 : 2 = 15

Quy đồng mẫu ta được:

\( \displaystyle\eqalign{
& {{ – 1} \over 6} = {{\left( { – 1} \right).5} \over {6.5}} = {{ – 5} \over {30}} \cr
& {1 \over 5} = {{1.6} \over {5.6}} = {6 \over {30}} \cr
& {{ – 1} \over 2} = {{\left( { – 1} \right).15} \over {2.15}} = {{ – 15} \over {30}} \cr} \)

b) \( \displaystyle{{54} \over { – 90}},{{ – 180} \over {288}},{{60} \over { – 135}}\)

 Rút gọn

\( \displaystyle\begin{array}{l}
\dfrac{{54}}{{ – 90}} = \dfrac{{54:\left( { – 18} \right)}}{{ – 90:\left( { – 18} \right)}} = \dfrac{{ – 3}}{5};\\
\dfrac{{ – 180}}{{288}} = \dfrac{{ – 180:36}}{{288:36}} = \dfrac{{ – 5}}{8};\\
\dfrac{{ 60}}{{-135}} = \dfrac{{ 60:(-15)}}{{-135:(-15)}} = \dfrac{{ – 4}}{9}
\end{array}\)

Khi đó ta đi quy đồng mẫu các phân số mới sau: \( \displaystyle\dfrac{{ – 3}}{5};\dfrac{{ – 5}}{8};\dfrac{{ – 4}}{9}.\)

BCNN(5,8,9) = 360

Thừa số phụ thứ nhất là: 360: 5 = 72

Thừa số phụ thứ hai là: 360 : 8 = 45 

Thừa số phụ thứ ba là: 360 : 9 =  40

Quy đồng mẫu ta được:

\( \displaystyle\eqalign{
& {-3 \over 5} = {{(-3).72} \over {5.72}} = {{-216} \over {360}} \cr
& {{ – 5} \over 8} = {{\left( { – 5} \right).45} \over {8.45}} = {{ – 225} \over {360}} \cr
& {{ – 4} \over 9} = {{\left( { – 4} \right).40} \over {9.40}} = {{ – 160} \over {360}} \cr} \)


Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button