Môn toán

Bài 36 : Giảm đi một số lần

Bài 1

Viết (theo mẫu) :

Mẫu : Giảm 12kg đi 4 lần được : 12 : 4 = 3 (kg)

a) Giảm 42\(l\) đi 7 lần được        :………………

b) Giảm 40 phút đi 5 lần được :………………

c) Giảm 30m đi 6 lần được      :………………

d) Giảm 24 giờ đi 2 lần được   :……………… 

Phương pháp giải:

– Muốn giảm một số đi một số lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

– Viết đơn vị thích hợp vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Giảm 42\(l\) đi 7 lần được : 42 : 7 = 6 (\(l\))

b) Giảm 40 phút đi 5 lần được : 40 : 5 = 8 (phút)

c) Giảm 30m đi 6 lần được : 30 : 6 = 5 (m)

d) Giảm 24 giờ đi 2 lần được : 24 : 2 = 12 (giờ).

Bài 2

 Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan còn bao nhiêu quả cam ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

b2 tr45 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam có lúc ban đầu chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Chị Lan còn lại số quả cam là :

84 : 4 = 21 (quả)

Đáp số : 21 quả. 

Bài 3

Chú Hùng đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 6 giờ, nếu đi bằng ô tô thì thời gian giảm 2 lần. Hỏi chú Hùng đi ô tô từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết bao nhiêu giờ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

b3 tr45 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Muốn tìm lời giải ta lấy thời gian đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh Hóa chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Chú Hùng đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa bằng ô tô hết số giờ là :

                       6 : 2 = 3 (giờ)

                                      Đáp số : 3 giờ.  

Bài 4

a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm.

b) Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài của đoạn thẳng AP là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.

Phương pháp giải:

– Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng AB = 10cm.

– Lấy độ dài đoạn thẳng AB chia cho 5.

– Dùng thước kẻ và bút chì, đo rồi đánh dấu điểm P sao cho P cách A một khoảng bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm.

bai 36 hinh 3 vbt toan lop 3 tap 1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài của đoạn thẳng AP là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.

Độ dài đoạn thẳng AP: 10 : 5 = 2 (cm) 

bai 36 hinh 4 vbt toan lop 3 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

  Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button