Môn toán

Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Đố vui: Hai bức ảnh dưới đây chụp di tích nào?

b36 tr 20 sgk toan 6 t2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Cho các dãy phân số sau:

bai 36 trang 20 toan 6 t2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu có ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được \( \displaystyle{2 \over {10}},{3 \over {10}},{4 \over {10}}\) nên phân số thứ tư là \( \displaystyle{5 \over {10}}\) . Nó có dạng tối giản \( \displaystyle{1 \over 2}\) , do đó ta điền chữ N vào hai ô ứng với số  \( \displaystyle{1 \over 2}\) trên hình 6. 

hinh 2 bai 36 trang 20 sgk toan 6 tap 2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hình 6

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 36 trang 20 SGK Toán 6 tập 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quy tắc quy đồng mẫu nhiểu phân số:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết

Ta phải viết tiếp vào dãy số như sau:

\( \displaystyle N.\,\,\,\,\dfrac{2}{{10}};\dfrac{3}{{10}};\dfrac{4}{{10}};\dfrac{5}{{10}}\)

Điền chữ N vào ô \( \displaystyle \dfrac{5}{{10}} = \dfrac{1}{2}\)

\( \displaystyle M.\,\,\,{8 \over {12}};{9 \over {12}};{{10} \over {12}};{{11} \over {12}}\)

Điền chữ M vào ô \( \displaystyle \dfrac{11}{{12}} \)

\( \displaystyle H.\,\,{2 \over {12}};{3 \over {12}};{4 \over {12}};{5 \over {12}}\)

Điền chữ H vào ô \( \displaystyle \dfrac{5}{{12}} \)

\( \displaystyle S.\,\,{4 \over {18}};{5 \over {18}};{6 \over {18}};{7 \over {18}}\) 

Điền chữ S vào ô \( \displaystyle \dfrac{7}{{18}} \)

\( \displaystyle Y.\,\,{2 \over {40}};{5 \over {40}};{8 \over {40}};{{11} \over {40}}\) 

Điền chữ Y vào ô \( \displaystyle \dfrac{11}{{40}} \)

\( \displaystyle A.\,\,\,{2 \over {14}};{5 \over {14}};{8 \over {14}};{{11} \over {14}}\)

Điền chữ A vào ô \( \displaystyle \dfrac{11}{{14}} \)

\( \displaystyle O.\,\,{9 \over {20}};{{12} \over {20}};{{15} \over {20}};{{18} \over {20}} = {9 \over {10}}\)

Điền chữ O vào ô \( \displaystyle \dfrac{9}{{10}} \)

\( \displaystyle I.\,\,{1 \over {18}};{4 \over {18}};{7 \over {18}};{{10} \over {18}} = {5 \over 9}\)

Điền chữ I vào ô \( \displaystyle \dfrac{5}{{9}} \)

bai 36 trang 20 toan 6 tap 2 sgk dai so lgh Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ta có đáp án: Đó là hai địa danh HỘI ANMỸ SƠN của Viêt Nam được UNESCO công nhân là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button