Môn toán

Bài 37 : Luyện tập

Bài 1

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

b1 tr46 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

– Giảm đi một số lần ta lấy số ban đầu chia cho số lần.

– Tính lần lượt theo chiều mũi tên từ trái sang phải rồi viết kết quả vào ô trống. 

Lời giải chi tiết:

b11 tr46 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Bác Liên có 42 quả gấc, sau khi bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần. Hỏi bác Liên còn bao nhiêu quả gấc ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

b2 tr46 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Muốn tìm lời giải ta lấy số quả gấc bác Liên có lúc đầu chia cho 7.  

Lời giải chi tiết:

Bác Liên còn lại số quả gấc là :

42 : 7 = 6 (quả)

Đáp số : 6 quả. 

Bài 3

Điền số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán :

b3 tr46 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Trong hình vẽ bên có ….. quả cam. Hỏi :

a) \(\dfrac{1}{5}\) số cam đó có bao nhiêu quả ?

b) \(\dfrac{1}{7}\) số cam đó có bao nhiêu quả ? 

Phương pháp giải:

– Đếm số quả cam trong hình.

– Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số cam vừa đếm được chia cho số phần.

Lời giải chi tiết:

 Trong hình vẽ bên có 35 quả cam.

a) \(\dfrac{1}{5}\) số quả cam là :

35 : 5 = 7 (quả)

b) \(\dfrac{1}{7}\) số quả cam là :

35 : 7 = 5 (quả)

           Đáp số : a) 7 quả; b) 5 quả.

Bài 4

a) Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng MN.

cau 1 2 3 4 trang 46 vo bai tap sbt toan 3 tap 1 3 1560767446 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Chấm một điểm O trên đoạn thẳng MN sao cho độ dài đoạn thẳng ON bằng \(\dfrac{1}{4}\) độ dài đoạn thẳng MN. 

Phương pháp giải:

 – Dùng thước kẻ đo độ dài của đoạn thẳng MN.

– Lấy độ dài đoạn thẳng MN chia cho 4.

– Dùng thước kẻ và bút chì, đo rồi chấm một điểm O, cách N một khoảng bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Dùng thước đo độ dài đoạn MN được 12cm hay MN = 12cm. 

b) Độ dài đoạn thẳng ON là : 12 : 4 = 3 (cm)

cau 1 2 3 4 trang 46 vo bai tap sbt toan 3 tap 1 6 1560767446 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button