Hóa học

Bài 4 trang 103 SGK Hoá học 9

Đề bài

Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hãy cho biết:

– Cấu tạo nguyên tử của A.

– Tính chất hoá học đặc trưng của A.

– So sánh tính chất hoá học của A với các nguyên tố lân cận.

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 4 trang 103 SGK Hoá học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại lí thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết

a. Cấu tạo nguyên tử:

– Số hiệu nguyên tử là 11 nên A có điện tích hạt nhân là 11+, có 11 eletron trong nguyên tử, nằm ở ô số 11 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

– Chu kì 3 nên A có 3 lớp electron

– Nhóm I nên A có 1 electron lớp ngoài cùng

b. Tính chất hóa học đặc trưng: A là một kim loại mạnh. Trong phản ứng hóa học, Na là chất khử mạnh

+ Tác dụng với phi kim:

\(4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O\)

\(2Na + C{l_2} \to 2NaCl\)

+ Tác dụng với dung dịch axit:

\(2Na + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}\)

+ Tác dụng với nước: Nguyên tố Na ngoài tính chất hóa học chung của kim loại còn có tính chất hóa học đặc trưng là tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

\(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\)

+ Tác dụng với dung dịch muối: Na tác dụng với dung dịch CuSO4 thì Na tác dụng với nước trong dung dịch trước

\(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\)

\(2NaOH + CuS{O_4} \to Cu{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4}\)

c. So sánh tính chất hóa học của Na với các nguyên tố lân cận:

Na có tính chất hóa học mạnh hơn Mg (nguyên tố đứng sau Na trong cùng chu kì) và mạnh hơn nguyên tố Li (nguyên tố đứng trên Na trong cùng một nhóm) nhưng yếu hơn nguyên tố K (nguyên tố đứng dưới Na trong cùng một nhóm)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button