Vật lý

Bài 4 trang 141 SGK Vật lí 10

Đề bài

Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn ∆l (∆l < 0) thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

A. +\(\frac{1}{2}\)k(∆l)2.                                         B. \(\frac{1}{2}\)k(∆l).

C. -\(\frac{1}{2}\)k(∆l).                                           D. -\(\frac{1}{2}\)k(∆l)2.  

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng ∆là: \({{\rm{W}}_t} = {1 \over 2}k{\left( {\Delta l} \right)^2}\)

Lời giải chi tiết

Đáp án A.

Thế năng đàn hồi: \({{\rm{W}}_t} = {1 \over 2}k{\left( {\Delta l} \right)^2}\)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button