Hóa học

Bài 4 trang 143 SGK Hóa học 9

Đề bài

Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit ? Giải thích.

b45 h2 hoa9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 4 trang 143 SGK Hóa học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Chất mà trong phân tử có nhóm -COOH mang tính axit.

Lời giải chi tiết

Chất a) có tính axit vì trong phân tử có nhóm -COOH.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button