Sinh học

Bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11

Đề bài

Sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Tại sao?

b41 tr 151 sgk sinh 11 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 4 trang 151 SGK Sinh học 11

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Quan sát sự khác biệt giữa con non và con trưởng thành

Lời giải chi tiết

Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn. Vì con non (nòng nọc) rất khác ếch trưởng thành về hình thái, cấu tạo và sinh lí.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button