Hóa học

Bài 4 trang 160 SGK Hóa học 9

Đề bài

a) So sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần, cấu tạo phân tử của axit aminoaxetic (H2N – R – COOH) với axit axetic.

b) Hai phân tử axit aminoaxetic kết hợp với nhau bằng cách tách -OH của nhóm -COOH và – H của nhóm – NH2. Hãy viết phương trình hóa học.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Giữa H2N – R – COOH và CH3 – COOH:

Giống nhau:

– Trong phân tử đều chứa nguyên tố C, H, O

– Trong phân tử đều có nhóm – COOH

Khác nhau:

– Ở amino axit còn có nguyên tố N và phân tử còn có nhóm – NH2.

– Axit axetic không có nhóm – NH2

b) Phản ứng giữa hai phân tử axit amino axetic:

pthh trang160 sgk 9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button