Hóa học

Bài 4 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Thực hiện thí nghiệm như hình 1.67 bên dưới:

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng.

b) Tính khối lượng đồng bám vào trên bề mặt đinh sắt.

cau 4 b9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết

This post: Bài 4 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

a) Phương trình hóa học

\(Fe\,\,\, + \,\,CuS{O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,FeS{O_4}\,\,\, + \,\,\,Cu\) 

b) Đặt khối lượng đinh sắt ban đầu là x gam, đinh sắt lúc sau là y gam

Gọi a là số mol Fe phản ứng

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
&\;\;\;\;\;Fe\, + \,CuS{O_4}\, \to \,FeS{O_4}\,+ \,Cu \cr
& pu:\,a\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,a\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình: nCu = a mol

Cu sinh ra sẽ bám vào đinh sắt, do đó ta có: 

\(\eqalign{
& {m_\text{đinh sắt sau}} – {m_\text{đinh sắt ban đầu}} = {m_{Cu}} – {m_{Fe\,\,pứ}} \cr
& \Rightarrow y – x = 64.a\, – \,56a \cr
& \Rightarrow a = {{y – x} \over 8}\,\,\,mol \cr} \)

Khối lượng đồng bám trên bề mặt đinh sắt là:

\({m_{Cu}} = 64.a = 64.\dfrac{y – x}{ 8}\,\,gam\)

Thay số sẽ tính được khối lượng đồng bám vào đinh sắt.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button