Hóa học

Bài 4 trang 62 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Điện phân nóng chảy natri clorua thu được natri và clo. Hãy:

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng

b) Tính khối lượng kim loại natri tạo thành.

c) Tính thể tích khí clo tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

Biết hiệu suất phản ứng là 90%.

Lời giải chi tiết

This post: Bài 4 trang 62 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

a) Ta có:

\(\eqalign{
& {n_{NaCl}} = {{{m_{NaCl}}} \over {{M_{NaCl}}}} = {{11,7} \over {58,5}} = 0,2\,mol \cr
& H = {{{n_{NaCl\,pứ}}} \over {{n_{NaCl\,bd}}}}.100 \cr
& \Rightarrow {n_{NaCl\,pứ}} = {H \over {100}}.\,{n_{NaCl\,bd}} = {{90} \over {100}}.0,2 = 0,18\,mol \cr} \)

Phương trình điện phân nóng chảy NaCl

\(\eqalign{
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2NaCl\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2Na\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,C{l_2} \cr
& pứ:\,\,\,\,0,18\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,0,18\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{0,18} \over 2}\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình phản ứng ta có:

\(\left\{ \matrix{
{n_{Na}} = 0,18\,mol \hfill \cr
{n_{C{l_2}}} = {{0,18} \over 2} = 0,09\,\,mol \hfill \cr} \right.\) 

b) Khối lượng natri tạo thành là:

mNa = 23.0,18 = 4,14 gam

c) Tính thể tích khí clo tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn là:

\({V_{C{l_2}}} = 0,09.22,4 = 2,016\,\text{lít}\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button