Vật lý

Bài 4 trang 64 SGK Vật lí 10

Đề bài

Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên một vật?

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 4 trang 64 SGK Vật lí 10

Lời giải chi tiết

– Trọng lực của một vật là lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật, gây cho vật gia tốc rơi tự do.

– Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là P.

– Công thức của trọng lực tác dụng lên một vật:

\(\overrightarrow P  = m\overrightarrow g \)

Trong đó:

m: khối lượng của vật (kg)

g: gia tốc rơi tự do (\(m/{s^2}\))

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Vật lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button