Hóa học

Bài 40.7 Trang 50 SBT Hóa học 9

Đề bài

Khi crăckinh pentan có công thức C5H12 ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với H2 là 20.

Giả thiết khi crăckinh chỉ xảy ra phản ứng C5H12 ——> C2H6 + C3H6

Tính hiệu suất phản ứng crăckinh.

This post: Bài 40.7 Trang 50 SBT Hóa học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Tính toán theo phương trình hóa học, áp dụng tăng giảm số mol khí.

Lời giải chi tiết

Theo bài khi crăckinh 1 mol pentan sẽ thu được hỗn hợp A có khối lượng 72 gam và \({{\bar M}_A} = 20.2 = 40(gam/mol)\)

Vậy số mol khí trong A là : \(\dfrac{{72}}{{{\bar M}_A}} = \dfrac{{72}}{{40}} = 1,8\)

Theo phương trình hoá học cứ 1 mol C5H12 bị crăckinh sẽ tạo ra 2 mol khí.

Vậy số mol pentan bị crăckinh là :

1,8 – 1 = 0,8 (mol)

→ Hiệu suất của quá trinh crăckinh là : \(\dfrac{{0,8}}{{1}} \times 100\%  = 80\% \) 

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button