Môn toán

Bài 40 trang 20 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào? 

Năm \(\overline{abcd}\), Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng \(\overline{ab}\) là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn \(\overline{cd}\) gấp đôi \(\overline{ab}\). Tính xem năm \(\overline{abcd}\) là năm nào ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng 1 tuần lễ có 7 ngày. 

Lời giải chi tiết

Vì mỗi tuần có 7 ngày nên số ngày trong hai tuần là 7.2 = 14 (ngày).

Do đó: \(\overline{ab}= 14;\)

Vì \(\overline{cd}\) gấp đôi \(\overline{ab}\) nên \(\overline{cd}=2.\overline{ab}= 2 . 14 = 28.\) 

Suy ra \(\overline{abcd}=1428.\) 

Vậy Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo vào năm 1428.  

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button