Hóa học

Bài 41.5 Trang 51 SBT Hóa học 9

Đề bài

 Tính khối lượng khí CO2 tạo ra và khối lượng khí O2 cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn 40 kg khí CH4.

This post: Bài 41.5 Trang 51 SBT Hóa học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Viết và tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học : 

 \(C{H_4} + 2{O_2} \to C{O_2} + 2{H_2}O\) 

  16kg —> 64kg—> 44kg

  40kg —> x  —–>   y

Vậy khối lượng \(C{O_2}\) tạo ra là: \(\dfrac{{44.40}}{{16}} = 110(kg)\)

O2 cần dùng là: \(\dfrac{{64.40}}{{16}} = 160(kg)\) .

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button