Môn toán

Bài 41 : Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài 1

Dùng ê ke vẽ góc vuông :

a) Có đỉnh là O ; cạnh OA, OB.

b1 tr50 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Có đỉnh là M ; cạnh MP, MQ

b12 tr50 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Phương pháp giải:

a)

– Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh góc vuông cần vẽ; một cạnh góc vuông ê ke trùng với một cạnh của góc vuông đã biết.

– Vẽ thêm một cạnh dọc theo cạnh góc vuông còn lại của ê ke.

– Điền tên các điểm thích hợp.

b) Thực hiện tương tự, rồi vẽ hai cạnh của góc dọc theo hai cạnh góc vuông của ê ke.

Lời giải chi tiết:

a) Đỉnh O; cạnh OA, OB. 

b13 tr50 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Đỉnh M; cạnh MP; MQ.

b14 tr50 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Số ? (Dùng ê ke kiểm tra số góc vuông trong mỗi hình)

b2 tr50 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

    Có … góc vuông                              Có … góc vuông                             Có … góc vuông. 

Phương pháp giải:

 Dùng ê ke, đặt vào các góc, đếm số góc vuông rồi điền vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

b22 tr50 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Nối hai miếng bìa để ghép lại được một góc vuông :

bai 41 hinh 4 vbt toan lop 3 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

 Tưởng tượng rồi ghép các miếng bìa thành hình đã cho.

Lời giải chi tiết:

bai 41 hinh 4 vbt toan lop 3 tap 1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM 

Bài 4

Thực hành :

Gấp tờ giấy theo hình sau để được góc vuông:

b4 tr51 vbt t3 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Gấp đôi tờ giấy theo hình 1.

– Gấp đôi một lần nữa như hình 2.

– Từ đó tạo thành một góc vuông như hình 3.

Lời giải chi tiết:

bai 41 hinh 5 vbt toan lop 3 tap 1 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button