Hóa học

Bài 42.1 Trang 51 SBT Hóa học 9

Đề bài

 Viết các phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy các chất sau

\({C_n}{H_{2n + 2}};{C_m}{H_{2m}};{C_a}{H_{2a – 2}}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Viết PTHH với sản phẩm cháy là CO2 và H2O

This post: Bài 42.1 Trang 51 SBT Hóa học 9

Lời giải chi tiết

\({C_n}{H_{2n + 2}} + \left( \dfrac{{3n + 1}}{{2}} \right){O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

\({C_m}{H_{2m}} + \left( \dfrac{{3m}}{{2}} \right){O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow mC{O_2} + m{H_2}O\)

\({C_a}{H_{2a – 2}} + \left( \dfrac{{3a – 1}}{{2}} \right){O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow aC{O_2} + (a – 1){H_2}O\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button