Hóa học

Bài 42.2 Trang 52 SBT Hóa học 9

Đề bài

Nêu phương pháp phân biệt các bình đựng riêng biệt các chất khí sau :

a)  CH4 ; C2H2 ; SO2.

b)  C2H6 ; C2H4 ; H2.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Dựa vào tính chất hóa học khác nhau và một số hiện tượng đặc trưng như kết tủa, mất màu…

This post: Bài 42.2 Trang 52 SBT Hóa học 9

Lời giải chi tiết

a) 

– Dẫn các khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư, xuất hiện kết tủa => SO2 => hai hiđrocacbon thoát ra. 

Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3↓ + H2O

– Dẫn hai khí còn lại vào dung dịch nước brom dư, dung dịch bị mất màu => C2H2 => khí thoát ra là CH4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

b) 

– Dẫn các khí vào dung dịch nước brom dư, dung dịch bị mất màu => C2H4 => khí thoát ra là C2H6 và H2

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

– Đốt cháy hai khí đó, rồi dẫn sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong dư, xuất hiện kết tủa => C2H6 vì sản phẩm cháy sinh ra CO2

C2H6 + \(\dfrac{{7}}{{2}}\)O2 → 2CO2 + 3H2O

2H2 + O2 → 2H2O

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button