Hóa học

Bài 42.3 Trang 58 SBT hóa học 8

Đề bài

Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thưc nghiệm, người ta dựa vào những kết quả như sau :

– Nhiệt độ của dung dịch muối bão hoà đo được là 19°C.

– Chén nung rỗng có khối lượng là 47,1 g.

– Chén nung đựng dung dịch muối bão hoà có khối lượng là 69,6 g.

– Chén nung và muối kết tinh thu được sau khi làm bay hết hơi nước, có khối lượng là 49,6 g.

Hãy cho biết:

a) Khối lượng muối kết tinh thu được là bao nhiêu.

b) Độ tan của muối ở nhiệt độ 19°C.

c) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà ở nhiệt độ 19°C.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Khối lượng muối kết tinh= khối lượng chén nung đựng dung dịch muối bão hoà – khối lượng chén nung và muối kết tinh thu được sau khi làm bay hết hơi nước.

b) Tính khối lượng nước có trong dung dịch muối bão hòa => Tính độ tan S.

c) Tính khối lượng dung dịch muối => C%.

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng muối kết tinh : 49,6 – 47,1 = 2,5 (g)

b) Độ tan của muối ở nhiệt độ 19°C :

– Khối lượng nước có trong dung dịch muối bão hoà là :

\({m_{{H_2}O}} = 69,6 – 49,6 = 20(g)\)

Như vậy, ở 19°C thì 2,5 g muối tan trong 20 g nước sẽ tạo ra dung dịch bão hoà.

– Độ tan của muối ở 19°C là :

\(S = \dfrac{{2,5 \times 100}}{{20}} = 12,5(g)\)

c) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà ở 19°C.

– Khối lượng của dung dịch muối :

m dung dịch  = 69,6 – 47,1 = 22,5 (g)

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối là :

\(\% C = \dfrac{{100\%  \times 2,5}}{{22,5}} \approx 11,1\% \)

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button