Hóa học

Bài 42.5 Trang 58 SBT hóa học 8

Đề bài

Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô cạn 165,84 ml dung dịch này người ta thu được 36 g CuSO4. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 đã dùng.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+) Tính khối lượng dung dịch ban đầu.

+) Áp dụng công thức: 

\(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 :

– Khối lượng của dung dịch CuSO4 ban đầu :

\({m_{{\rm{dd}}}} = 1,206 \times 165,84 \approx 200(g)\)

– Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu là 

\(C\%  = \dfrac{{100\%  \times 36}}{{200}} = 18\% \)

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button