Hóa học

Bài 43.1 Trang 59 SBT hóa học 8

Đề bài

Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+)  Tìm số mol MgSO4 có trong dung dịch phải pha chế theo công thức \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

+)  Tim thể tích dung dịch MgSO4 2M, trong đó có hoà tan 0,04 mol MgSO4 

Chú ý đơn vị của V trong công thức \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

Lời giải chi tiết

Pha chế 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M :

– Phần tính toán :

+ Tìm số mol MgSO4 có trong dung dịch phải pha chế :

\({n_{MgS{O_4}}} = \dfrac{{0,4 \times 100}}{{1000}} = 0,04(mol)\)

+ Tim thể tích dung dịch MgSO4 2M, trong đó có hoà tan 0,04 mol MgSO4 : 

\({V_{{\rm{dd}}}} = \dfrac{{1000 \times 0,04}}{{2}} = 20(ml)\)

– Phần pha chế :

+ Đong lấy 20 ml dung dịch MgSO4 2M cho vào bình tam giác.

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 100 ml. Lắc đều, ta được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M.

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button