Hóa học

Bài 43.2 Trang 59 SBT hóa học 8

Đề bài

Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+) Tìm số mol NaCl có trong dung dịch cần pha chế \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

+) Tìm thể tích dung dịch NaCl 1M trong đó có hoà tan số mol NaCl tìm được ở trên.

Chú ý đơn vị của V trong công thức \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

Lời giải chi tiết

Pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M :

– Phần tính toán :

+) Tìm số mol NaCl có trong dung dịch cần pha chế :

\({n_{NaCl}} = \dfrac{{0,2 \times 250}}{{1000}} = 0,05(mol)\)

+) Tìm thể tích dung dịch NaCl 1M trong đó có hoà tan 0,05 mol NaCl 

\({V_{{\rm{dd}}}} = \dfrac{{1000 \times 0,05}}{{1}} = 50(ml)\)

– Phần pha chế :

+ Đong lấy 50 ml dung dịch NaCl 1M cho vào bình tam giác.

+ Thêm dần dần nước cất vào bình cho đủ 250 ml. Lắc đểu, ta được 250 ml dung dịch NaCl 0,2M cần pha chế.

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button