Hóa học

Bài 43.6 Trang 59 SBT hóa học 8

Đề bài

Có những dung dịch ban đầu như sau :

a) NaCl 2M ;

b) MgSO4 0,5M.

c) KNO3 4M ;

Làm thế nào có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau :

– 500 ml dung dịch NaCl 0,5M ;

– 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M ;

– 50 ml dung dịch KNO3 0,2M.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Áp dụng công thức: \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

Chú ý đơn vị của V trong công thức 

Lời giải chi tiết

a) Pha chế 500 ml dung dịch NaCl 0,5M từ dung dịch NaCl 2M :

– Phần tính toán :

+ Tim số mol NaCl có trong 500 ml dung dịch cần pha chế :

\({n_{NaCl}} = \dfrac{{0,5 \times 500}}{{1000}} = 0,25(mol)\)

+ Tim thể tích dung dịch NaCl 2M trong đó có hoà tan 0,25 mol  NaCl:

\({V_{{\rm{dd}}}} = \dfrac{{1000 \times 0,25}}{2} = 125\,\,(ml)\)

– Phần pha chế:

+ Đong lấy 125 ml dung dịch NaCl 2M cho vào bình tam giác.

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 500 ml. Lắc đều, ta được 500ml dung dịch NaCl 0,5M cần pha chế.

b) Pha chế 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M từ MgSO4 0,5M

\({n_{Mg{\rm{S}}{O_4}}} = {C_M}.V = 0,2.2 = 0,4\,\,mol\)

\({V_{dd}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,4}}{{0,5}} = 0,8\) lít = 800 ml

– Cách pha chế:

+ Đong lấy 800 ml dung dịch MgSO4 0,5M đổ vào bình

+ Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 2 lít, lắc đều, ta sẽ được 2 lít dung dịch MgSO4 cần pha chế.

c) Pha chế 50 ml dung dịch KNO3 0,2M từ KNO3 4M

\({n_{KN{O_3}}} = {C_M}.V = 0,2.0,05 = 0,01\,\,m{o_{}}\)

\({V_{dd}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,01}}{4} = 0,0025\)lít = 2,5 ml

– Cách pha chế:

+ Đong lấy 2,5 ml dung dịch KNO3 4M vào bình.

+ Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 50 ml, lắc đều, ta thấy được 50 ml dung dịch KNO3 0,2M cần pha chế.

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button